Pravila nagradne igre za FBiH

  • „Otvori za igru“

Pravilnik promocije

1. ORGANIZATOR
Promocija „Otvori za igru“ u organizaciji od strane BioLife d.o.o. (u daljem tekstu Organizator), sa sjedištem u ul. Zmaja od Bosne br.7, 71000 Sarajevo.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Promotivni proizvodi će se prodavati u periodu od 01.07.2020. do 30.09.2020.godine. Proizvodi kupljeni prije, ili nakon ovog perioda neće se smatrati validnim za učešće u Promociji.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
Promocija se organizuje na kompletnoj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE
Kako bi učestvovali u Promociji, učesnik mora kupiti jedan od sljedećih proizvoda (u daljem tekstu „Promotivni proizvod“):

  • Sinalco Cola u pakovanju 0,33l i 2l,
  • Sinalco Orange u pakovanju 0,33l i 2l,
  • Sinalco Fresco u pakovanju 0,33l i 2l,
  • Sinalco Cassis u pakovanju 0,33l i 2l,

svi u promotivnom pakovanju, označenom sa promotivnom naljepnicom.
Zaposleni u kompaniji Organizatora, kao i zaposleni ili predstavnici koji učestvuju u daljem provođenju promocije, kao i direktni članovi porodice od gore navedenih osoba, ne mogu se natjecati za nagradu niti učestvovati u Promociji. Pod „članovima porodice“ se smatraju preci, potomci, srodnici, supružnici i uzdržavani članovi porodice po usvajanju. Osobe koje obavljaju usluge na trajnoj osnovi za Organizatora će se također smatrati pod kategorijom zaposlenih.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA PROMOCIJE
Svrha organizovanja promocije je promocija proizvoda Sinalco Cola, Sinalco Orange, Sinalco Fresco i Sinalco Cassis.

6. NAČIN UČESTVOVANJA
Osobe sa prebivalištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, kupovinom Promotivnih proizvoda, u periodu od 01.07.2020. do 30.09.2020. postaju učesnici Promocije.

Učesnici trebaju pogledati ispod čepa i ukoliko pronađu dobitni kod, potrebno je da kroz konzolu PlayStation4 upišu navedeni kod i downloadaju igru ili „mycoins“. Provjeriti na www.sinalco.ba ili na Facebook stranici: Sinalo Bosna i Hercegovina. Dobitni kod je osnov za dobijanje nagrade.

7. NAČIN UTVRĐIVANJA DOBITKA
805 komada Promotivnog proizvoda, ispod čepa sadrže dobitni kod.
Učesnik koji posjeduje Promotivni proizvod sa Dobitnim kodom, osvaja nagradu označenu u narednoj tački, a na način opisan u tački br.6.

8. NAGRADE I VRIJEDNOST NAGRADA
Nagrade u sklopu Promocije su:

– Kod za aktivaciju igre „Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition“ x 736 kom, pojedinačne vrijednosti 48,85 KM sa PDV-om.

– Kod za aktivaciju „Mycoins“ u igri Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition x 69 kom,    pojedinačne vrijednosti 195,55 KM sa PDV-om.

Ukupna vrijednost nagrada u Promociji je 49.446,55 KM sa PDV-om.

9. DISTRIBUCIJA NAGRADA
Učesnik koji je u posjedu Dobitnog koda koji mu osigurava nagradu, potrebno je da putem Facebook stranice: Sinalco Bosna i Hercegovina dostavi svoje podatke organizatoru, te nakon prijave, dobitni kod treba upisati preko konzole „PlayStation4“ i na taj način preuzeti nagradu.
Organizator nije odgovoran za nemogućnost preuzimanja nagrade što je obaveza dobitnika.
Nagrade koje nisu preuzete od strane dobitnika ostaju na raspolaganju Organizatoru.
Organizator će oformiti tročlanu komisiju koja će pratiti regularnost promocije u skladu sa Pravilnikom promocije.

10. ŽALBE
Sve žalbe vezane za Promociju trebaju biti u pismenom obliku i poslane na adresu registrovanu od strane Organizatora na: Zmaja od Bosne br.7, 71000 Sarajevo do 30.09.2020.godine.
Žalbe trebaju biti u pisanom obliku i sadržavati: Ime, broj telefona i adresu učesnika, kao i datum i vrijeme događaja usljed kojeg se žalba i podnosi, kao i zahtjev.
Žalbe će se rješavati u roku od 7 dana od dana prijema.
Učesnik će biti obaviješten o odluci putem registrovane adrese Organizatora ili kurira, u roku od 14 dana od dana preuzimanja žalbe u razmatranje.

11. NADLEŽNOST
Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

12. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE
Organizator smatra da svaki učesnik koji kupi promotivni proizvod stiče pravo na učešće i u potpunosti prihvata ova pravila.

13. ZAVRŠNE ODREDBE PRAVILA
Samim učešćem u ovoj promociji učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.
Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti www.sinalco.ba.
Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju promocije konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

ORGANIZATOR
BioLife d.o.o. Sarajevo
Zmaja od Bosne br. 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4202594770001
Sarajevo, 09.06.2020. godine
Broj: 132/20

RJEŠENJE BROJ:
05-12-1-435/20-T.B.
od 10.06.2020. godine

Pravila nagradne igre za RS

„Otvori za igru“

Pravilnik Nagradne igre

1 . ORGANIZATOR
Nagradna igra „Otvori za igru“ u organizaciji od strane ROYAL FOOD d.o.o. Sarajevo – Podružnica Banja Luka (u daljem tekstu Organizator), sa sjedištem u ul. Subotička bb, 78000 Banja Luka.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Promotivni proizvodi će se prodavati u periodu od 01.07.2020. do 30.09.2020.godine. Proizvodi kupljeni prije ili nakon ovog perioda neće se smatrati validnim za učešće u Nagradnoj igri.

3. PODRUČJE ORGANIZACIJE I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE
Nagradna igra se organizuje na kompletnoj teritoriji Republike Srpske.

4. PRAVO NA UČEŠĆE
Kako bi učestvovao u Nagradnoj igri, učesnik mora kupiti jedan od sljedećih proizvoda (u daljem tekstu „Promotivni proizvod“):

  • Sinalco Cola u pakovanju 0,33l i 2l,
  • Sinalco Orange u pakovanju 0,33l i 2l,
  • Sinalco Fresco u pakovanju 0,33l i 2l,
  • Sinalco Cassis u pakovanju 0,33l i 2l,

svi u promotivnom pakovanju, označenom sa promotivnom naljepnicom.
Zaposleni u kompaniji Organizatora, kao i zaposleni ili predstavnici koji učestvuju u daljem provođenju Nagradne igre, kao i direktni članovi porodice od gore navedenih osoba, ne mogu se natjecati za nagradu niti učestvovati u Nagradnoj igri. Pod „članovima porodice“ se smatraju preci, potomci, srodnici, supružnici i uzdržavani članovi porodice po usvajanju. Osobe koje obavljaju usluge na trajnoj osnovi za Organizatora će se također smatrati pod kategorijom zaposlenih.

5. SVRHA ORGANIZOVANJA NAGRADNE IGRE
Svrha organizovanja nagradne igre je promocija proizvoda Sinalco Cola, Sinalco Orange, Sinalco Fresco i Sinalco Cassis.

6. NAČIN UČESTVOVANJA
Osobe sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini, kupovinom Promotivnih proizvoda, u periodu od 01.07.2020. do 31.09.2020. postaju učesnici Nagradne igre.
Učesnici trebaju pogledati ispod čepa i ukoliko pronađu dobitni kod, potrebno je da kroz konzolu PlayStation4 upišu navedeni kod i downloadaju igru ili „mycoins“. Provjeriti na www.sinalco.ba ili na Facebook stranici: Sinalo Bosna i Hercegovina. Dobitni kod je osnov za dobijanje nagrade.

7. NAČIN UTVRĐIVANJA DOBITKA
434 komada Promotivnog proizvoda, ispod čepa sadrže dobitni kod.
Učesnik koji posjeduje Promotivni proizvod sa Dobitnim kodom, osvaja nagradu označenu u narednoj tački, a na način opisan u tački br.6.

8. NAGRADE I VRIJEDNOST NAGRADA
Nagrade u sklopu Nagradne igre su:

– Kod za aktivaciju igre „Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition“ x 397 kom, pojedinačne vrijednosti 48,85 KM sa PDV-om.

– Kod za aktivaciju „Mycoins“ u igri Pro Evolution Soccer 2020 Legend Edition x 37 kom, pojedinačne vrijednosti 195,55 KM sa PDV-om.

 Ukupna vrijednost nagrada u Nagradnoj igri je 26.628,80 KM sa PDV-om.

9. DISTRIBUCIJA NAGRADA
Učesnik koji je u posjedu Dobitnog koda koji mu osigurava nagradu, potrebno je da putem Facebook stranice: Sinalco Bosna i Hercegovina dostavi svoje podatke organizatoru, te nakon prijave, dobitni kod treba upisati preko konzole „PlayStation4“ i na taj način preuzeti nagradu.
Organizator nije odgovoran za nemogućnost preuzimanja nagrade što je obaveza dobitnika.
Nagrade koje nisu preuzete od strane dobitnika ostaju na raspolaganju Organizatoru.
Organizator će oformiti tročlanu komisiju koja će pratiti regularnost promocije u skladu sa Pravilnikom promocije.

10. ŽALBE
Sve žalbe vezane za Nagradnu igru trebaju biti u pismenom obliku i poslane na adresu registrovanu od strane Organizatora na: Subotička bb, 78000 Banja Luka, do 30.09.2020.godine
Žalbe trebaju biti u pisanom obliku i sadržavati: Ime, broj telefona i adresu učesnika, kao i datum i vrijeme događaja usljed kojeg se žalba i podnosi, kao i zahtjev.
Žalbe će se rješavati u roku od 7 dana od dana prijema.
Učesnik će biti obaviješten o odluci putem registrovane adrese Organizatora ili kurira, u roku od 14 dana od dana preuzimanja žalbe u razmatranje.

11. NADLEŽNOST
Nadležni sud u slučaju spora je Opštinski sud u Banjoj Luci.

12. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE
Organizator smatra da svaki učesnik koji kupi promotivni proizvod stiče pravo na učešće i u potpunosti prihvata ova pravila.

13. ZAVRŠNE ODREDBE PRAVILA
Samim učešćem u ovoj Nagradnoj igri učesnici prihvataju da ih ova zvanična pravila obavezuju.
Dodatne informacije iz ovih zvaničnih pravila mogu se dobiti www.sinalco.ba.
Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju Nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

ORGANIZATOR
ROYAL FOOD d.o.o. Sarajevo
Podružnica Banja Luka
Subotička bb, 78000 Banja Luka
ID broj: 4202553150058

RJEŠENJE BROJ:
06/4-463-1057/20
OD 16.06.2020. godine